• HVERDAGEN

I følgende beskrivelse lægges der vægt på den måde, hvorpå vi i Integrationshuset sikrer os, at borgerne aktivt arbejder med de udfordringer, de har i forhold til målgruppens ”normale” problemstillinger.

Som det er beskrevet tidligere i denne skrivelse, er vores arbejde med borgeren tostrenget.

Den socialfaglige vinkel i LATA Integrationshus vil altid være skræddersyet i forhold til de udfordringer, vores borgere har samt i forhold til, hvilke ønsker borgerens handlekommune har for opholdet på vores tilbud.

Vores socialfaglige tilgang tager udgangspunkt i arbejdet med SMARTe mål, hvor vi sammen med borgeren opstiller mål for dennes udvikling under opholdet.

Vi arbejder med mål, der defineres i tæt samarbejde med borgeren, dennes sagsbehandler samt borgerens kontaktperson i Integrationshuset.

Der arbejdes med målene, som vil blive vurderet hver 14.dag i forsøg på at skabe vedvarende interesse samt at gøre progressionen målbar.

Arbejdet med borgeren og dennes indsatsmål bliver dokumenteret og beskrevet i en progressionsrapport, der udarbejdes af borgerens kontaktperson i samarbejde med borgeren.

Derfor er hverdagen i huset i høj grad præget af, hvilke udfordringer vores beboere har samt hvilket mål, vi har sat i samarbejde med beboeren.

Der udarbejdes ugeplaner, som er ment som hjælp til strukturering af beboerens uge, så de kan danne sig overblik over aktiviteter, de skal deltage i.

  • HUSMØDE

Hver uge afholdes der husmøde.

Her skal der laves ugeplan for den kommende uge, herunder madlavning, fordeling af rengøringsopgaver og sociale arrangementer.

Det er i dette forum, at vi forventer, at beboerne kommer med forslag og tilkendegivelser omkring, hvordan deres hverdag er og kommer med forslag til forandringer.

Det vil også være på husmødet, at meddelelser fra personalet vil blive kommunikeret ud til den samlede beboergruppe.

  • AKTIVITETER

LATA Integrationshus tilbyder forskellige aktiviteter, der kan være med til at øge borgernes fysiske, psykiske og social velvære i fællesskab.

Vi har tiltænkt, at der i Integrationshuset skal være forskellige aktiviteter i huset som:

  • Walk and talk
  • Fitness/Idræt
  •  Fodbold/andre holdsport
  • Fællesspisning
  • Filmaftener

Det skaber adspredelse, sjov og giver vores borgere et tiltrængt break, samt hjælper til at sikre socialiseringsprocessen.

Vi vil tilstræbe socialisering i større sammenhænge. Derfor er det vigtig for os, at vores borgere også kommer ud i samfundet og får træning i at agerer i større sammenhænge.

Vi arrangerer ture ud af huset:

  • Biografture
  • Museer/Kulturudflugter
  • Strand/Mindemærker

Dette gøres for, at vores borger kan socialisere sig og omgås andre, da vi på denne måde sikrer, at borgeren ikke isolerer sig.